top of page

שירותים לחברות ישראליות

לחברת MBO ניסיון רב שנים בבניית ערוצי שיווק ומכירות לשווקים בחו"ל. יש לנו את הידע, הניסיון והקשרים על מנת לתמוך בחברות ישראליות המבקשות לפרוץ לשווקים חדשים בחו"ל.

MBO יכולה לסייע לכם במגוון פעילויות שיוגדרו בתאום מלא אתכם ויותאמו לדרישותיכם.

אנו יכולים לתמוך בכם במגוון פעילויות רב

 

 • בדיקת מוצריכם (כולל תיעוד, ומערכות נלוות) ותאימותן לשוקי היעד.

 • ביצוע סיקרי שוק.

 • הכנת תוכניות עסקיות.

 • פתוח עסקי.

 • בנית מערכי שיווק ומכירות.

 • אתור שותפים עסקיים, כולל מפיצים ונציגים.

 • איתור דרכים יעילות להצגת חברתכם, מוצרים, שירותים ויכולות בחו"ל.

 • איתור, תכנון וייצוג בתערוכות מתאימות.

 • ארגון והשתתפות בתערוכות וכנסים.

 • כתיבת חומר שיווקי בגרמנית ובאנגלית.

 • תרגום חמר שיווקי לגרמנית (מעברית או מאנגלית).

 • הקמת נציגויות בחו"ל בפרט בגרמניה, אוסטריה ושווייץ.

אנו נשמח לשמוע מכם ולבנות עבורכם הצעה המותאמת לדרישות ולצרכים שלכם.

ניתן לפנות אלינו:

בנייד: 789 12 54-77-(972+)

דוא"ל: michelb@netvision.net.il

MBO: Services for Israeli Companies

Israel_Flag
MBO_Logo
bottom of page